Deze privacy verklaring (versie 2018.1) is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Inleiding

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Airline Technical Support B.V. (hierna: ATS). Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de functionaliteiten van deze website en/of door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons wordt u geacht deze privacy verklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

ATS doet er alles aan om de privacy van eenieder die onze website bezoekt en / of persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, te beschermen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op dusdanige wijze dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving stellen.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verstrekt zijn: de wervingsafdeling van ATS, die gespecialiseerd is in de werving en plaatsing van vliegtuigonderhoud- en luchtvaartprofessionals, zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor wervings- en plaatsingsdoeleinden (evenals het beheer en de uitvoering van de bijbehorende administratie en facturering); de E-learning afdeling van ATS alleen voor opleidingsdoeleinden (evenals het beheer en de uitvoering van de bijbehorende administratie en facturering); de onderhoud en technische consultancy afdeling alleen voor commerciële / contractuele doeleinden (evenals het beheer en de uitvoering van de bijbehorende administratie en facturering), een en ander in de meest ruime zin begrepen.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing is op websites van derden die op deze website via links kunnen worden bezocht. ATS is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy verklaring, indien aanwezig, van de betreffende website.

Verwerking en opslag van verzamelde gegevens

Als u ons een e-mail stuurt of het contact- of aanmeldformulier op de website invult, worden de daarin opgenomen gegevens voor onbepaalde duur bewaard.

Voor wervings- en plaatsingsdoeleinden verwerken we alleen persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, opleiding en werkervaring en/of andere informatie zoals opgenomen in uw cv of op sociale media. Aangezien we informatie over kandidaten en wervings- en plaatsingsactiviteiten bewaren voor de duur van de loopbaan van een kandidaat, zullen ook deze gegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze E-learning modules vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u als gebruiker van de E-learning online leeromgeving. Wij bewaren daarnaast in een persoonlijke file gegevens over het leerproces (bijvoorbeeld de gevolgde E-learning modules en de resultaten van de examens) en de leerhistorie zodat inzichtelijk is welke trainingen zijn gevolgd, en zodat behaalde certificaten kunnen worden gedownload. De persoonlijke file wordt voor onbepaalde duur bewaard.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ATS. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Daarnaast maakt een vertrouwde en AVG-compliant derde partij als externe administrator maandelijks een back-up van het systeem (zonder email-, contact- of aanmeldformulierdata) welke back-up 3 maanden op een externe locatie binnen de EU wordt bewaard op een versleutelde harde schijf.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ATS of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden voor verwerking van verzamelde gegevens

Als gespecialiseerd wervingsbureau verzamelt en analyseert ATS informatie over individuen binnen deze markt wereldwijd. We doen dit omdat we een legitieme interesse hebben op dit gebied en dit is een zakelijke noodzaak om ons bedrijf te kunnen leiden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de specifieke doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Inzage in persoonsgegevens door medewerkers van ATS

Slechts een beperkt aantal medewerkers binnen ATS is gemachtigd om persoonsgegevens te bekijken indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Deze medewerkers zijn gebonden aan vertrouwelijkheid door hun arbeids- / consultancycontracten. Geen enkele medewerker heeft toegang tot uw wachtwoord.

Inzage in persoonsgegevens door derden

Uw persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, echter we zullen van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens door moeten geven aan derden, maar alleen als onderdeel van het wervings- en selectieproces.

Inzage, correctie, recht van verzet en recht om vergeten te worden

Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel aan te vullen door dit te melden via de contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens onherroepelijk te laten verwijderen.

Wijzigen van het privacy verklaring

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Op onze website wordt altijd het meest recente privacy verklaring weergegeven. De versie en de datum wanneer deze privacy verklaring voor het laatst is aangepast worden bovenaan het document aangegeven.

Vragen en feedback

Wanneer u vragen, opmerkingen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw vraag of klacht hebben afgehandeld, kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

 

Airline Technical Support B.V.

Frans van Waesberghestraat 59A

4561 AC Hulst

www.airlinetechnicalsupport.com